váš partner pro obranu
a bezpečnost

Programy na zvyšování povědomí a podporu znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti s cílem předat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení. 

O NÁS

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení.

ŘEDITEL INSTITUTU OBRANY

STANISLAV GAZDIK, MBA

(er) SERGENT CHEF

Dnes válečný veterán a bývalý legionář. Do cizinecké legie vstoupil v roce 1991. Díky výborným výsledkům se dostal jako první člověk z východní Evropy do speciální zásahové jednotky Group Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. Kde končil jako zástupce velitele jednotky. Více na tomto odkazu ZDE

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Screenshot 2022-10-26 at 9.17.38

ING. KAREL BLAHNA

BRIGÁDNÍ GENERÁL V ZÁLOZE

Generál v záloze – Byl prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie. V říjnu 2021 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. V únoru 2003 odešel do zálohy.

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Screenshot 2022-10-26 at 9.17.27

PaedDR. PAVEL LANDA

PPLK V ZÁLOZE

Vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Coby voják z povolání se nejprve věnoval výuce tělocviku v armádě. Od roku 2001 je festival součástí mezinárodních festivalů pod patronací Mezinárodního olympijského výboru. Na festivalu úzce spolupracuje také ČT.

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

PPLK VIštiak

ING. JÁN VIŠTIAK

PPLK V ZÁLOZE

Vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu, následně sloužil v AČR na různých velitelských funkcích. Byl příslušníkem mírových sil OSN v misi UNPROFOR a válečné mise IFOR na území bývalé Jugoslávie. V roce 2001 odešel do zálohy a nastoupil službu u PČR jako vyšetřovatel SKPV, kde sloužil do roku 2007.

JSME APOLITIČTÍ.

NAŠE ČINNOSTI

Zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických a právnických osob z řad laické i odborné veřejnosti.

Shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci.

V přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování, obnově a k dalšímu rozvoji tohoto národního fondu významného obranného a bezpečnostního know-how.

Podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná i neveřejná setkání, diskuzí, kulatých stolů, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, výzkumnou, vědeckou a publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu.

Aktivně navazovat a udržovat potřebné kontakty v tuzemském i mezinárodním prostředí a podle možnosti se spolu podílet na řešení úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.

Poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností.

PARTNEŘI

CZECH-TANZANIA
VOX TV

KONTAKT

Stanislav Gazdik, MBA

ředitel

Národní institut pro obranu
a bezpečnost, z. ú.