DOBROVOLNÁ
PŘÍPRAVA OBČANA

„Dobrovolná příprava občana ČR – krok k bezpečné budoucnosti“ přináší moderní a inovativní přístup k tématu bezpečnosti a obrany, který se rozšiřuje za hranice tradičního školního vzdělávání a je efektivním způsobem, jak posílit bezpečnostní povědomí a připravenost občanů na různé krizové situace, a to ve velmi praktickém a přístupném formátu. Je na čase, abychom si uvědomili, že jsme za jejich vzdělání a bezpečnost zodpovědní. „MY VŠICHNI“.

První krok

Hlavní cíle projektu

Organizované zapojení veteránů a bývalých členů IZS

Jedním z klíčových aspektů projektu je „organizované“ zapojení veteránů a bývalých členů IZS do vzdělávacích programů. Tento přístup nejen zvyšuje povědomí o obraně a bezpečnosti, ale také přináší důležitou historickou a praktickou perspektivu do vzdělávacího procesu. Projekt je v souladu s českým zákonem č. 222/1999 Sb., který podporuje vládní řízení dobrovolné přípravy občanů k obraně státu a prováděním vzdělávacích aktivit.

DNA institutu obrany

Vzdělávání pro bezpečnější zítřky.

Víme, že svět je plný nečekaných výzev. Proto stojíme při vás, abychom rozvíjeli dovednosti a povědomí, které jsou nezbytné pro vaši bezpečnost. Naše programy – od veteránů po školní třídy – jsou navrženy tak, aby osvětlily bezpečnostní výzvy minulosti a přítomnosti a připravily vás na budoucnost. S naší flexibilní a dynamickou vzdělávací platformou jsme zavázáni k posílení společenské odolnosti a krizové připravenosti pro všechny generace.

 

Spojujeme generace, budujeme bezpečnou komunitu.

A – Adaptabilita: Schopnost projektu rychle reagovat na měnící se společenské a bezpečnostní výzvy, přizpůsobovat se novým informacím a situacím.

 

T – Trvalá udržitelnost: Zaměření na dlouhodobou udržitelnost projektu prostřednictvím rozvoje komunit a budování odolnosti proti krizím.

 

C – Coherence (Soudržnost): Jednota a soudržnost všech programů a iniciativ, které tvoří projekt, vedoucí k posílené společenské odpovědnosti a kolektivní připravenosti.

 

G – Generační propojení: Předávání znalostí a zkušeností mezi generacemi, tak aby všechny věkové skupiny mohly přispívat a těžit z kolektivní moudrosti a zkušeností.

Prezentace klíčových osobností projektu

Mentoři

Stanislav Gazdik, MBA

Ředitel institutu obrany
er SCH cizinecké legie
Médaille militaire

Gen. Karel Blahna

Brigádní generál v záloze
Medaile za zásluhy o stát

PaedDR. Pavel Landa

Pplk. v záloze

hlavní kroky k bezpečné budoucnosti

Být jeden tým

Tento projekt je vytvořen s hlubokým přesvědčením a nadějí, že jeho obsah může přispět k důležitému veřejnému diskurzu a nabídnout konstruktivní řešení pro zlepšení naší společenské odolnosti. Jsem přesvědčen, že bude pro Vás nejen informativní, ale i inspirativní a motivující.

01

Bezpečí pro každého

Klíčové strategie pro bezpečnost a prevenci občana.

02

Mládí vpřed

Výchova a rozvoj schopností v nové generaci.

03

Společně silní

Posilování pocitu národní sounáležitosti.

Projekt „Dobrovolná příprava občana ČR“ je dlouhodobý a motivační program, jehož součástí je udělování prestižního ocenění „Prezidentův štít“​

Pro jednotlivce a organizace, které vedou společnost k proaktivnímu přístupu k bezpečnosti a prevenci.

Na co je nutné se připravit

Ohlasy

PREVENCE A PŘIPRAVENOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Více než 30-ti leté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti

Publikace

Články

Most mezi generacemi

Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní

Celý článek »
Info

Tomáš Konvičný

Je pro nás velkou ctí a radostí oznámit, že Tomáš Konvičný se stává součástí naší rodiny jako koordinátor projektu „Dobrovolná

Celý článek »