Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí, stačení a odhodláni. Dědictví těch, kteří před námi hrdě stáli,posvátné jest a budoucnost nám tím dali.V srdcích všech, kteří vlast svou milují,ochránci světlo naděje neustále sledují. Dnes je doba plná […]