Most mezi generacemi

Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní prevenci a připravenosti občanů prostřednictvím metodického využití barevného kódování. Most, který byl původně zamýšlen jako prostý spoj mezi dvěma částmi města, se stal symbolem vytvoření DNA ochránců, spojení a růstu komunity. Každá barva představuje důležitý […]

Osobní zkušenosti a vize pro krizovou připravenost

Jako bývalý člen francouzské cizinecké legie a současný ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost, mám hluboké pochopení dnešních i budoucích výzev, kterým mohou občané České republiky čelit. Moje patnáctiletá kariéra a služba v jedné z nejrenomovanějších vojenských jednotek na světě (GCP 2REP), mi poskytla unikátní perspektivu na důležitost připravenosti a odolnosti, nejen v rámci […]

Slabá a nepřipravená společnost

Slabá a nepřipravená společnost V současném světě, kde se rychlost změn neustále zvyšuje a globální hrozby se stávají stále komplexnějšími, stojíme před nelehkou úlohou: systémově, co možná nejvšestranněji připravit naši společnost na nejistou a často turbulentní budoucnost. Z historických i současných událostí ve světě a bohužel nyní i v naší zemi vyplývá, že připravenost na různé […]

Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí, stačení a odhodláni. Dědictví těch, kteří před námi hrdě stáli,posvátné jest a budoucnost nám tím dali.V srdcích všech, kteří vlast svou milují,ochránci světlo naděje neustále sledují. Dnes je doba plná […]

Připravenost pro budoucnost

Dnes naše armáda čelí výzvě v náboru a udržitelnosti svého personálu. Proto je třeba si uvědomit, že výchova a vzdělávání dětí a mladé generace je investicí do budoucnosti. Jde o dlouhodobý proces s vizí vytvořit lepší a bezpečnější společnost. Není to jen o okamžitém zisku, ale o budování pevných základů a hodnot, které nám umožní […]

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník. Toto významné setkání přineslo odborníkům, představitelům armády, výzkumníkům a průmyslovým partnerům příležitost diskutovat o nejnovějších technologických a strategických vývojích v oblasti obrany a bezpečnosti České republiky.   V rámci sympozia […]

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes je tím, kdo dodává sílu lidem, kteří ho ani osobně neznali. Je to patnáct let, co byl bývalý elitní voják Jiří REGI Schams těžce zraněn při útoku sebevražedného atentátníka v […]

Sportovní rodinný den

Zúčastnili jsme se úžasné akce k výročí operace „Anthropoid“, pořádané jednotou Orel Prahy 8. Jednou z hlavních atrakcí byl námi nabídnutý zkrácený branný závod Partyzánský samopal, který zapojil všechny zájemce o adrenalinovou zábavu.   Účastníci museli projít různými nástrahami na překážkové dráze, které simulovaly partyzánský terén. Zvládnout parakotoul, nebylo pro mnoho z účastněných opravdu jednoduché. Dále účastníci […]

Kniha je na světě

Kniha „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“ je konečně tu! Tato dlouho očekávaná a první kniha od nakladatelství NIOB. Předobjednávky knihy „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“ jsou nyní otevřeny na webových stránkách www.regi.cz. Připojte se k nám a podpořte zakoupením této knihy děti v programu Český ochránce www.ceskyochrance.cz. Tím, že kniha „REGI – skutečný příběh […]

Konzultace

Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší do malých obcí Kytína a Nové Vsi pod Pleší zápolení a motivaci pro zdravý životní styl. Tato soutěžní show se zaměřuje na hasičské dovednosti a současně podporuje účastníky k nastartování svého zdraví. Když můj kamarád Míla Holý, starosta obce Kytín, poprvé slyšel o této reality show, nebyl příliš nadšený. […]