Dobrovolná příprava občana – krok k bezpečné budoucnosti

Český ochránce

Program pro děti

Hlavní body programu

Hlavním cílem Institutu obrany je včas odhalit nejdůležitější problémy bezpečnosti a přípravy, se kterými se musí Česká republika v současnosti potýkat a připravit občany na adekvátní reakci.

Rodič získá důvěryhodný a odborný zdroj informací a možnosti přímé podpory v roli rozvoji dětí a mladistvých, ale i typy jak podporovat děti v rozvoji dovedností, získaných v rámci programu. 

Škola navíc získá zpětnou vazbu, což může pomoci vylepšit. Zjistí i jaké výukové programy školy zajistit, pro co nejrelevantnější potřeby dětí a mladistvých. 

01

Ochrana

Dítě získá DOVEDNOSTI, které rozvíjí vnímání, myšlení, učení se v taktických dovednostech, přehledu o prostoru, vyhodnocení správné situace a rychlého rozhodnutí se v krizové situaci. 

02

Vzdělání

Dítě získá SCHOPNOSTI komunikace mezi ostatními dětmi. Naučí se řešit spory a získávat nové vztahy a také týmového ducha. Naučí se spolupráce v týmu, být jeho součástí, ale i smyslu pro spravedlnost a zodpovědnosti. 

03

Budoucnost

Dítě nalezne ŽIVOTNÍ SMĚR, kdy hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, mu dá sílu a schopnosti překonat i nepříjemnosti, které přítomnost mnohdy přináší. 

Přehrát video
"Často se říká, že čas přináší změny, ale ve skutečnosti je na nás, abychom tyto změny aktivně a včas uskutečnili".
Stano Gazdik