DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Děkujeme za vaši statečnost a obětavost!

Národní institut obrany a bezpečnosti (NIOB) slaví „Den válečných veteránů“ jako významné datum na mezinárodní úrovni. Tento den je připomínán národy po celém světě s cílem uctít a uznat oběti a službu válečných veteránů, kteří statečně sloužili svým zemím ve válečných konfliktech.


Datum 11. listopadu bylo symbolicky vybráno pro tento významný den. Na tento den v roce 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci zastoupenými maršálem Ferdinandem Fochem a Německem s jeho zástupcem Matthiasem Erzbergem ve vlakovém voze v Le Francport u města Compiègne na západní frontě. Tímto podpisem byla oficiálně ukončena první světová válka, která přinesla mnoho obětí a utrpení.


NIOB v tento významný den vzdává hold všem válečným veteránům, kteří statečně sloužili a obětovali se pro mír a bezpečnost naší země. Jejich hrdinství a oddanost jsou nesmazatelnou součástí naší historie a dědictví. Je naší povinností ctít jejich památku a udržovat jejich odkaz živým pro budoucí generace.


V tento den se zamyslíme nad významem míru a tolerance ve světě a sdílíme vděčnost a respekt všem válečným veteránům za jejich statečnost, oddanost a obětavost. Společně se zavazujeme pracovat na udržení míru a bezpečnosti ve světě a vytvářet lepší budoucnost pro nás všechny.

Národní institut obrany a bezpečnosti (NIOB) uznává významnou roli, kterou hrají děti veteránů, a plně chápe, že jejich zvláštní situace a potřeby vyžadují zvláštní pozornost. Proto se NIOB zaměřuje na podporu a péči o děti veteránů, aby jim poskytl vhodnou podporu a pomoc v jejich životním a vzdělávacím růstu.


Programy NIOB pro děti veteránů jsou navrženy tak, aby vytvořily bezpečné a podporující prostředí pro tyto mladé jedince. Děti veteránů často čelí jedinečným výzvám, které vyplývají z povolání jejich rodičů, a NIOB si uvědomuje, že je důležité poskytnout jim podporu a porozumění.


Hlavní cíle programů pro děti veteránů zahrnují:

  • Psychologická podpora: Poskytování psychologické podpory a poradenství, které pomáhá dětem zvládnout stres a emocionální výzvy, kterým mohou čelit v důsledku povolání svých rodičů.
  • Vzdělávání a rozvoj: Podpora vzdělávání a osobního rozvoje dětí veteránů, aby měly příležitost dosáhnout svého plného potenciálu a rozvíjet své dovednosti.
  • Sociální integrace: Vytváření komunitních prostředí, kde se děti veteránů mohou setkávat s ostatními, sdílet své zážitky a navzájem se podporovat.
  • Finanční podpora: Poskytování finanční pomoci a stipendií pro děti veteránů, aby měly možnost pokračovat ve vzdělání nebo se účastnit různých aktivit a programů.
  • Osobní a rodinná asistence: Nabízení praktické pomoci pro rodiny veteránů, která jim usnadní každodenní život a sníží stres, se kterým se mohou setkávat.


NIOB si zakládá na tom, že děti veteránů mají právo na kvalitní a plnohodnotný život, a snaží se aktivně podporovat jejich blahobyt a perspektivy do budoucna. Společně s rodinami veteránů vytváříme prostředí, které umožňuje dětem rozvíjet svůj potenciál a být úspěšnými, zdravými a šťastnými jedinci.

PODPOŘTE DOBROU VĚC

na podporu aktivit dětí válečných veteránů

Darovací transparentní účet ZDE

Majitel: 

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

Adresa banky: 

Fio banka, a.s, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká rep.

Číslo účtu: 

2002638437/2010

IBAN: 

CZ53 2010 0000 0020 0263 8437

BIC:

FIOBCZPPXXX