Krokem k bezpečnější budoucnosti

Divize aktivit

jsme dobří v tom, co děláme

Jsme zde, abychom vám pomohli

V dnešním neustále se měnícím světě je důležitější než kdy jindy zajistit bezpečnost a pohodu pro vás a vaše blízké. V našem Národním institutu pro obranu a bezpečnost, jsme zavázáni k poskytování nejen informací a dovedností, ale také praktické podpory a vedení, které potřebujete pro zajištění vaší bezpečnosti a připravenosti.

Pyramida bezpečí

V rámci projektu „Dobrovolná příprava občana – ČR“ jsme úspěšně implementovali a provádíme řadu inovativních a důležitých prvků, které jsou reprezentovány naší jedinečnou pyramidovou strukturou. Tato struktura se skládá z několika barevných segmentů, každý symbolizuje klíčový aspekt našeho projektu:

 

  • Modrá (Prevence a připravenost): Na vrcholu pyramidy se nachází modrá barva, která je základem naší bezpečnosti. Tento segment zahrnuje čerpání důležitých informací pro ochranu občanů před nepředvídanými událostmi a podporuje jejich připravenost na různé situace.
  • Zelená (Vzdělání a rozvoj): Tato část pyramidy symbolizuje naši snahu o poskytování kvalitního vzdělání a podporu osobního růstu jednotlivců.
  • Oranžová (Spojení generací): Oranžový blok pyramidy představuje propojení mezi generacemi, podporuje výměnu zkušeností a znalostí, a podtrhuje důležitost mezigenerační spolupráce.
  • Šedá (Odbornost): Tato oblast zdůrazňuje význam odborných znalostí a expertízy, které jsou nezbytné pro efektivní řízení a provádění našeho projektu.
  • Zlatá (Inspirace a „Prezidentův štít“): Zlatý segment vyjadřuje naše uznání a motivaci, které jsou klíčové pro povzbuzení občanů k dosahování vynikajících výkonů v oblasti bezpečnosti a prevence.
  • Tmavě modrá (Bezpečí): Tato část symbolizuje konečný cíl našeho projektu – poskytnout stabilní a bezpečné prostředí pro všechny občany.

 

Celý tento systém je spojen spirálou DNA, což představuje propojení a vzájemnou závislost všech těchto prvků, a zdůrazňuje, jak jsou tyto segmenty harmonicky a psychologicky vzájemně provázány.

Dotazy a odpovědi

Modrý blok zastupuje základní úroveň bezpečnosti a je zaměřen na informování občanů o možných rizicích a nebezpečích. Připravuje je na různé krizové situace a podporuje rozvoj dovedností potřebných k zajištění osobní i veřejné bezpečnosti.

Zelená barva symbolizuje vzdělávací a rozvojové aspekty projektu, které se zaměřují na poskytování širokého spektra vzdělávacích programů a kurzů. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet znalosti a dovednosti občanů v oblastech, jako jsou první pomoc, krizové řízení, sebeobrana a mnoho dalších.

Oranžový blok zdůrazňuje důležitost propojení různých generací. Tento aspekt projektu podporuje výměnu zkušeností a znalostí mezi staršími a mladšími účastníky, což vede k posílení mezilidských vztahů a lepšímu porozumění různých perspektiv v oblasti bezpečnosti a připravenosti.

Šedý blok zdůrazňuje význam odbornosti a expertního přístupu v rámci projektu. Tento aspekt je klíčový pro zajištění, že všechny aktivity a programy jsou založeny na nejnovějších poznatcích a metodách, což zvyšuje celkovou kvalitu a efektivitu projektu.

Zlatý blok pyramidy symbolizuje motivaci a uznání účastníků projektu. Je to o poctění těch, kteří přispívají k bezpečnosti a ochraně společnosti, a o podněcování dalších k dosahování výjimečných výkonů v oblastech bezpečnosti a prevence.

Tmavě modrá barva reprezentuje finální cíl projektu – vytvoření stabilního a bezpečného prostředí pro všechny občany. Tento segment se zaměřuje na implementaci opatření a iniciativ, které vedou k posílení veřejné bezpečnosti a ochrany společnosti.

DNA pyramidy symbolizuje důležitost propojení a vzájemné závislosti různých bloků projektu. Jako DNA, která je základem života, tak i tato pyramida představuje základní strukturu, která udržuje všechny prvky projektu pohromadě. Tím zdůrazňuje, že úspěch projektu je závislý na integraci a synergii všech jeho bloků, od prevence a vzdělávání až po odbornost a bezpečnost.

bud' připraven a ne překvapen

Proč si vybrat nás

V dnešním rychle se měnícím a často nejistém světě je klíčové být připraveni na výzvy, které před nás život neustále staví.

01

Připravenost

Buďte připraveni na nečekané situace.

02

Solidarita

Podporujte společenství a spolupráci.

03

Rozvoj

Rozvíjejte své dovednosti a znalosti pro život.

Vybrat si nás, znamená vybrat si cestu k lepší a bezpečnější budoucnosti pro nás všechny.

Buďte součástí něčeho velkého

V projektu Dobrovolná příprava občana – ČR nejde jen o získání vědomostí, jde také hlavně o vytváření charakteru, rozvoji vůdčích schopností a posílení odolnosti. Naše programy jsou navrženy tak, aby rozvíjely nejen fyzické dovednosti, ale také mentální připravenost a sociální odpovědnost. Společně budujeme komunitu, která stojí pevně na nohou a čelí výzvám s odvahou a připraveností.

PREVENCE A PŘIPRAVENOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Více než 30-ti leté zkušenosti

Ahoj!

Jmenuji se Stanislav Gazdik, MBA

Jsem ředitelem institutu obrany

Věnuji se více jak 20 let v rámci podnikatelské činnosti školení bezpečnostních i civilních organizací u nás i v zahraničí. Jako ředitel Institutu obrany stojím v čele organizace, která se nachází na přední linii v oblasti bezpečnosti a obrany. Mým hlavním úkolem je zajištění celkového rozvoje institutu, což si klade za cíl nejen reagovat na současné výzvy, ale také předvídat a připravit se na budoucí hrozby a příležitosti.