DIVIZE speciálního zaměření institutu obrany

Národní institut pro obranu a bezpečnost (NIOB) byl založen už v roce 2016. Hlavní činností Institutu byly zpočátku převážně odborné debaty zaměřené na bezpečnost a obranu ČR. Dnes je jeho hlavním cílem aktivně přispívat k výchově nastupujících generací, k hrdosti, vlastenectví a ke schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu. Chceme posilovat občanskou spoluzodpovědnost za všeobecnou bezpečnost a obranu ČR v případě ohrožení země.

ČESKÝ OCHRÁNCE

Mezinárodní spolupráce

Vědecko-technická činnost a spolupráce

Obranná činnost

Charitativní činnost

regáči-knihy-mockup

REGÁČI

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNů