Dne 10. 5. 2017 proběhla v prostorách Paláce Žofín v hlavním městě Praze v pořadí již druhá odborná

Dne 10. 5. 2017 proběhla v prostorách Paláce Žofín v hlavním městě Praze v pořadí již druhá odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením hl. m. Prahy. Debaty se zúčastnilo více než 200 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce státní správy, představitele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem PhDr. Jakubem Železným, patřila např. vlast a její obrana (národnostní cítění), bezpečnost za mimořádných událostí (bezpečnostní gramotnost, prevence modelový příklad projektu Asociace záchranný kruh), efektivní využívání zdrojů (sjednocení bezpečnostních technologií) a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu. V hlavním panelu zasedli:

 Bc. Lubor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality

 Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB

 MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR

 arm. gen. Ing. Josef Bečvář, Náčelník Generálního štábu AČR

 plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

 plk. Mgr. Petr Matějček, vedoucí integrovaného operačního střediska KŘ hl. m. Prahy

 plk. Ing. Bc. František Zelenka, zástupce ředitele pro vnější službu Obvodní ředitelství PČR Praha I

 kpt. v zál. Ing. Ludvík Cimburek, externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy

 Ing. Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

 Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR

 Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

 Mgr. Daniel Barták, vedoucí krizového oddělení krizového managementu Kancelář ředitele MHMP

 Ing. Veronika Krajsová, Prezidentka Asociace Záchranný kruh

 Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh

 RNDr. Jiří Hynek, prezident a výkonný ředitel AOBP

 JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, Mark2 Corporation Czech, a.s.

 Bc. Tomáš Semerád, vedoucí obchodního oddělení Security , Siemens s.r.o.

 Ing. Michaela Vychodilová, vedoucí oddělení financování, Česká exportní banka, a.s.

Celá tisková zpráva je k dispozici

Sdílejte:

Naše publikace

Most mezi generacemi

Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní prevenci a připravenosti občanů prostřednictvím

Tomáš Konvičný

Je pro nás velkou ctí a radostí oznámit, že Tomáš Konvičný se stává součástí naší rodiny jako koordinátor projektu „Dobrovolná příprava občana – ČR“ pro

Slabá a nepřipravená společnost

Slabá a nepřipravená společnost V současném světě, kde se rychlost změn neustále zvyšuje a globální hrozby se stávají stále komplexnějšími, stojíme před nelehkou úlohou: systémově,

Kontaktujte nás