společně jsme silnější

Klub přátel "Prezidentův štít"

KLUB

Poslání klubu

V srdci Klubu přátel „Prezidentův štít“ leží touha vytvořit živou komunitu odborníků, nadšenců a občanů, kteří sdílejí vášeň pro vzdělávání a rozvoj v oblastech obrany a bezpečnosti. Jsme víc než jen spolek; jsme tým zaměřený na posílení povědomí a připravenosti na bezpečnostní výzvy dnešního světa. Naše poslání je jasné a nezbytné: podporovat a osvětlovat klíčová témata, která formují naši národní i mezinárodní bezpečnostní prostředí. Věříme, že vzděláváním a sdílením znalostí můžeme připravit jak naše členy, tak širší veřejnost na různorodé výzvy, které přináší současný svět.

V Klubu přátel „Prezidentův štít“ se můžete těšit na pravidelné workshopy, přednášky od odborníků, interaktivní semináře a diskuzní fóra, která vás vybaví potřebnými znalostmi a dovednostmi. Přidejte se k nám a staňte se součástí této důležité iniciativy za bezpečnější a informovanější společnost.

Klubu přátel „Prezidentův štít“ o.p.s.

01

Vzdělání

Nabízíme širokou škálu kurzů a seminářů, které pokrývají různé aspekty obrany a bezpečnostních studií. Tyto kurzy jsou vedeny zkušenými profesionály a odborníky v oboru, kteří přinášejí nejen teoretické poznatky, ale i bohaté praktické zkušenosti. Další krok k bezpečné budoucnosti.

02

Spolupráce

Klíčovým prvkem Klubu přátel „Prezidentův štít“, je podpora silných vazeb a spolupráce mezi členy, odborníky a organizacemi. Tento aspekt se zaměřuje na vytváření synergických partnerství a posilování komunitních sítí, což je zásadní pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti obrany a bezpečnosti.

03

Podpora

Podpora je základním pilířem Klubu přátel „Prezidentův štít“, přičemž zvláštní důraz klademe na získávání finančních prostředků pro naše aktivity a programy. Tento aspekt zahrnuje různé strategie a iniciativy zaměřené na udržitelné financování a zároveň na posílení našeho vlivu a zapojení v komunitě.

"Bezpečnost není jen o opatřeních a pravidlech; je o ostražitosti, uvědomění si a ochotě chránit to, co je nám nejbližší".

Stano Gazdik

co hledáte na své cestě můžete nalézt ZDE?

Zájem o členství v klubu

co hledáte na své cestě můžete nalézt ZDE?

Nadcházející akce v klubu

Téma: Cesta k bezpečí

Datum: 20-02-2024
Přednáší: Stanislav Gazdik, MBA
OBSAZENO

Téma: Cesta k bezpečí

Datum: 20-02-2024
Přednáší: Stanislav Gazdik, MBA
VOLNÉ

Téma: Cesta k bezpečí

Datum: 20-02-2024
Přednáší: Stanislav Gazdik, MBA
OBSAZENO

Ahoj!

Jmenuji se Stanislav Gazdik, MBA

Jsem ředitelem institutu obrany a prezidentem klubu přátel "Prezidentův štít".

Věnuji se více jak 20 let v rámci podnikatelské činnosti školení bezpečnostních i civilních organizací u nás i v zahraničí. Jako ředitel Institutu obrany stojím v čele organizace, která se nachází na přední linii v oblasti bezpečnosti a obrany. Mým hlavním úkolem je zajištění celkového rozvoje institutu, což si klade za cíl nejen reagovat na současné výzvy, ale také předvídat a připravit se na budoucí hrozby a příležitosti.