KONTAKT

Stanislav Gazdik

ředitel

Národní institut pro obranu
a bezpečnost, z. ú.