KONTAKT

Stanislav Gazdik, MBA

ředitel

Národní institut pro obranu
a bezpečnost, z. ú.