Memorandum s European Cyber Security Excellence Center, z. s.

Bylo uzavřeno Memorandum mezi NIPOAB a European Cyber Security Excellence Center, z. s.

Účastníci Memoranda se dohodli, že jejich vzájemná spolupráce se bude týkat především (ale nevýlučně) následujících oblastí:

Příprava a realizace edukačních a studijních programů v oblasti kybernetické obrany, bezpečnosti a přípravy na krizové situace, osvětové činnosti a profesního vzdělávání široké veřejnosti ve výše uvedených oblastech bezpečnosti státu, profesního vzdělávání odborné veřejnosti v oblastech krizového řízení a lzs, školení v oblasti přípravy na krizové situace. Účastníci memoranda budou svoji spolupráci ve výše uvedených oblastech naplňovat zejména (ale ne výlučně) realizací následujících společných aktivit:

Výměna informací v oblastech vymezených bodem č. 1,

– Účast představitelů SPOLKU a NlPOAB na společném učebním procesu (hostování, přednášky,praktické cvičení, exkurze apod.),

– společná účast účastníků Memoranda na domácích i mezinárodních aktivitách v souvisejících v oblastech spolupráce,

– spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, organizace vědeckých konferencí, tréninků, veřejných přednášek, seminářů a kolokvií,

– tvorba a výměna akademických, odborných a jiných publikací i ostatních materiálů, které jsou předmětem všeobecného a odborného zájmu,

Cílem spolupráce je vytvoření prostředí pro Účastníky Memoranda, ve kterém bude možné propojení teoretických informací s praxí za účelem zvýšení efektivnosti realizace společných cílů.

#memorandum

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Harley Davidson Day

Včerejší událost, Harley Davidson Day, kde jsem byl pozván jako VIP host, skutečně překonala mé očekávání. Během akce jsem měl možnost odpovídat na různé otázky,

...pokračovat

Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí,

...pokračovat

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník.

...pokračovat

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes

...pokračovat