Obrana a bezpečnost ČR – hlavní téma odborné debaty ve Středočeském kraji

Dne 11. 4. 2017 proběhla v prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi vůbec první odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Středočeského kraje. Debaty se zúčastnilo nad 150 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce PSP ČR, představitele státní správy, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem Vadimem Petrovem, patřila např. informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu. V hlavním panelu zasedli:

 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraj
 • Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany, KÚ Středočeského kraje
 • Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda Výboru pro obranu, PSP ČR
 • Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel NIPOAB, z.ú.
 • Martin Lank, člen Výboru pro bezpečnost, PSP ČR
 • David Kádner, předseda Výboru pro obranu, PSP ČR
 • JUDr. Alena Netolická, náměstkyně pro řízení sekce právní, MO
 • genpor Ing. František Malenínský, zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu, MO
 • plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro SKPV
 • plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium ČR
 • Ing. Radek Hauerland, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s. (generální partner projektu)
 • JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel, Mark2 Corporation Czech, a.s. (technický partner projektu)
 • Radek Zachoval, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o. (zlatý partner regionu).

Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, mimo jiné zmínila zkušenost z období svého působení v úřadu starostky malé obce na Benešovsku, o nedostatečné informovanosti blížící se hrozby bleskové povodně. Proto zdůraznila nutnost včasné informovanosti o blížících se hrozbách ze strany kompetentních organizací. Rovněž vyzdvihla potřebu efektivnější komunikace v rámci celého IZS. „Pokud by bylo možné do složek IZS zahrnout i další subjekty a integrovat ze soukromého segmentu například bezpečnostní agentury, funkčnost celého systému by se rozhodně zlepšila.“, konstatoval JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel Mark2 Corporation Czech, a.s. „Již nyní vytváříme na řadě míst bezpečnostní mikroregiony spojující obchodní centra, školy, průmyslové i další objekty, ve kterých se nám, ať už uvnitř či vně, daří zlepšovat celkový pocit bezpečí.“ dodal.

„Složky IZS na operační úrovni spolupracují velmi profesionálně, efektivně a jsou schopné velmi kvalitně spolu komunikovat, což už se ovšem nedá říct o komunikaci na vrcholové úrovni kompetentních orgánů státní správy.“ kritizoval poslanec a předseda Výboru pro obranu, David Kádner. Během svého proslovu proto zdůraznil nutnost zlepšení komunikace všech zainteresovaných orgánů státní správy se složkami IZS při řešení jednotlivých hrozeb.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identifikovat, popsat a najít nejoptimálnější řešení. Formát debat ROAD SHOW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl a který by svým dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“ reagoval na organizaci akce Radek Hauerland, viceprezident pro vnější komunikaci České Zbrojovky, a.s. „Z našeho pohledu je ROAD SHOW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem pojetí především technologických, a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi odbornou i laickou veřejností.“ vyzdvihl potenciál celé akce Radek Zachoval, vedoucí technického oddělení Siemens s.r.o. Dále upozornil, že v době velkého rozmachu sociálních sítí, se kterými je spojena otázka ochrany soukromí, je nesmírně důležité zaměřit se především na „bezpečnostní gramotnost obyvatel“, ať už jde například o vnímání svého okolí či způsoby chování při kritických situacích.

Náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany České republiky, JUDr. Alena Netolická, se v rámci svého vystoupení soustředila na přípravu záměru Ministerstva obrany vytvořit právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel ČR, jejich znalosti a dovednosti i vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by následně mohli využít k obraně státu. Na tuto inciativu auditorium reagovalo velmi pozitivně, zejména z hlediska možnosti zavedení branné přípravy do škol a tím i zvyšování již zmíněné „bezpečnostní gramotnosti obyvatel“. Mimo jiné zazněla i skutečnost, že Ministerstvo obrany má v tomto ohledu na co navazovat, neboť již v minulosti ČR měla propracovaný a ucelený model přípravy občanů k obraně státu formulovaný v Zákonu č. 184/1937 Sb. Národního shromáždění o branné výchově.

Akce v Mladé Boleslavi odstartovala sérii debat odborníků s veřejností na téma obrany a bezpečnosti, které se na pozadí aktuálních událostí žene do popředí zájmu každého občana naší země. Plánem realizačního týmu RSW 2017 je zavítat do každého kraje ČR s cílem zlepšit stávající situaci informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení této problematiky na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem. „Od projektu také očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země jako takové.“ upřesnil hlavní organizátor, Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel neziskové organizace NIPOAB.

Zdroj: Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

#RoadShow2017 #Středočeskýkraj

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Harley Davidson Day

Včerejší událost, Harley Davidson Day, kde jsem byl pozván jako VIP host, skutečně překonala mé očekávání. Během akce jsem měl možnost odpovídat na různé otázky,

...pokračovat

Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí,

...pokračovat

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník.

...pokračovat

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes

...pokračovat