Dlouhodobý a motivační projekt 

Prestižní ocenění "Prezidentův štít"

globální hrozby se stávají stále komplexnějšími

Dobrovolná příprava občana - ČR

Zapojení vrchního velitele ozbrojených sil o cenu "Prezidentův štít"

S úctou si přejeme od vrchního velitele ozbrojených sil, aby se stal garantem našeho projektu „Dobrovolná příprava občana ČR“ a společně vytvoříme prestižní cenu pro tento projekt pod názvem „Prezidentův štít“. Toto významné ocenění a záštita vrchního velitele pro nás znamená mimořádný závazek a potvrzení důležitosti našeho projektu pro bezpečnost a připravenost naší země.

 

Tato podpora nám poskytne silný impulz a motivaci spustit efektivní koncept a vytvoření bezpečnější budoucnosti pro všechny občany České republiky. Věříme, že možná záštita a prestižní cena „Prezidentův štít“ symbolizují naše společné úsilí na cestě k lepší a bezpečnější budoucnosti pro naši zemi.

Bud' jiný, bud' připraven

Český
Ochránce

Motto „Buď jiný, buď připraven“ v rámci NIOB zdůrazňuje důležitost přístupu, který se liší od běžných konvencí a připravenosti na různé výzvy v oblasti obrany a bezpečnosti. Toto heslo odráží snahu o inovativní a proaktivní přístup k bezpečnostním výzvám.

 

Ocenění „Prezidentův štít“ je symbolem odvahy, odhodlání a věrnosti hodnotám, které jsou základem naší společnosti a státu. Skrze toto prestižní uznání se stáváme svědky uctění výjimečnosti a snahy jedinců i týmů, kteří překračují běžné rámce povinností a vkládají své srdce do posílení obranyschopnosti naší země.

Toto prestižní uznání je motivací nejen pro účastníky, ale i pro celou společnost, aby se neustále vzdělávala, cvičila a byla připravena. Společně budujeme základy pro bezpečnou budoucnost – jedince, rodiny a naši zemi.

Co nám projekt přinese?

Kategorie ocenění:

  • Edukace a prevence – Pro programy a aktivity zaměřené na vzdělávání mládeže v oblasti obrany a bezpečnosti.
  • Inovace a technologie – Pro přínos vývoje a aplikace technologií zvyšujících bezpečnostní standardy.
  • Komunitní lídr – Pro jednotlivce a organizace, které vedou společnost k proaktivnímu přístupu k bezpečnosti a prevenci.
  • Mezinárodní spolupráce – Pro projekty, které rozvíjejí mezinárodní partnerství a spolupráci v oblasti bezpečnostních strategií.

Absolvent programu

Bronzový štít

Stříbrný štít

Zlatý štít

"Prezidentův štít: prestižní ocenění za připravenost, odvahu, službu, a hrdinství."

Národní institut pro obranu a bezpečnost.

Úrovně ocenění

Být připraven
Ne překvapen

Jako strážci a průvodci hodnocení v rámci našich programů „Hrdinové a Budoucnost“, „Český ochránce“ a „Český ochránce – metodika pro učitele“ jsme nyní na křižovatce rozhodující cesty. Každý z těchto programů představuje unikátní příležitost pro rozvoj a projevení vůdcovství, odvahy a společenské angažovanosti. Je naší povinností a privilegiem vést a hodnotit účastníky těchto programů s nejvyšší mírou pečlivosti a přesnosti.

Úroveň 1: Absolvent
Popis: Tato úroveň je udělena všem účastníkům, kteří úspěšně dokončili základní požadavky programu.
Kritéria

• Docházka na všechny plánované aktivity a školení. 

• Základní pochopení a nabití klíčových dovedností.

Broznový štít

Úroveň 2: Bronzový štít

Popis: Bronzová úroveň je určena pro účastníky, kteří ukázali zlepšení nad rámec základních požadavků a projevili nadprůměrné výsledky.

Kritéria:

  • Aktivní účast a iniciativa v průběhu programu.
  • Dobrá aplikace získaných dovedností v praxi.
  • Přínos k týmovým projektem a aktivitám.

Stříbrný štít

Úroveň 3: Stříbrný štít

Popis: Stříbrná úroveň je udělena účastníkům, kteří prokázali vynikající výkon a přispěli k výraznému rozvoji nebo zlepšení programu.

Kritéria:

  • Vysoká míra odbornosti a profesionálního přístupu.
  • Schopnost vést a motivovat ostatní.
  • Inovativní přístupy a řešení problémů.

Zlatý štít

Úroveň 4: Zlatý štít

Popis: Zlatá úroveň je nejvyšším uznáním a je udělena těm účastníkům, kteří mají mimořádný vliv na program, a to jak na úrovni vedení, tak ve významných přínosech. Prezidentův štít „ZLATÝ“ je nejvyšší ocenění udělované institutem obrany, která se výrazně a nezištně angažuje ve prospěch národa a jeho občanů. Toto prestižní ocenění je vyhrazeno osobám, organizacím, které vykazují mimořádný přínos a dlouhodobý závazek v oblasti národní obrany, bezpečnosti, vzdělávání a sociální odpovědnosti. Jednotlivci i instituce oceněné Prezidentovým štítem „ZLATÝM“ jsou vzorem pro ostatní a stávají se symbolem excelence a občanského nasazení.

Připrav se na úspěch

S naším prestižním certifikátem z Dobrovolné Přípravy Občana získáš uznání tvých dovedností v oblasti spolupráce, komunikace a dalších klíčových schopností. Tento certifikát je uznáván zaměstnavateli po celém světě a přidává tě do celosvětové sítě absolventů ochránců. Tvůj úspěch bude oslavován na slavnostní ceremonii, kde převezmeš svůj certifikát a odznak z rukou významných osobností. Připoj se k nám a staň se součástí celosvětové rodiny připravených a kompetentních občanů.“

Jsme součástí rodiny Českých ochránců

Jako členové rodiny Ochránců, každý z nás přispívá k většímu celku, sjednoceni v našem úsilí chránit a připravovat bezpečnou budoucnost.