dobrovolná příprava občana - čr

„Dobrovolná příprava občana ČR – krok k bezpečné budoucnosti“ přináší moderní a inovativní přístup k tématu bezpečnosti a obrany, který se rozšiřuje za hranice tradičního školního vzdělávání. Nabízíme komplexní plán, který zahrnuje mnoho aspektů od vzdělávacích materiálů po strategie pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti. Tento projekt je efektivním způsobem, jak posílit bezpečnostní povědomí a připravenost občanů na různé krizové situace, a to ve velmi praktickém a přístupném formátu.

Hlavní cíle projektu

Zapojení veteránů a vzdělávání
Jedním z klíčových aspektů projektu je „organizované“ zapojení veteránů do vzdělávacích programů. Tento přístup nejen zvyšuje povědomí o obraně a bezpečnosti, ale také přináší důležitou historickou a praktickou perspektivu do vzdělávacího procesu. Projekt je v souladu s českým zákonem č. 222/1999 Sb., který podporuje vládní řízení dobrovolné přípravy občanů k obraně státu a prováděním vzdělávacích aktivit.

Klíčové body projektu:

 • Bezpečí pro každého: Klíčové strategie pro bezpečnost a prevenci.
 • Mládí vpřed: Výchova a rozvoj schopností v nové generaci.
 • Síla zkušeností: Spojení mládežnické vitality s osvědčenou zkušeností.
 • Odolnost jako standard: Nejen přežít, ale prosperovat v nadcházejících výzvách.
 • Inspirace k angažovanosti: Inspirace k většímu zájmu o kariéry IZS a armády.
 • Společně silní: Posilování pocitu národní sounáležitosti.

Historie a aktuální výzvy
Projekt „Dobrovolná příprava občana – ČR“ si klade za hlavní cíl vytvořit bezpečnější a lepší budoucnost pro všechny občany České republiky. Jeho ambice se soustředí na to, aby mladá generace získala nejen komplexní vzdělání, ale také nezbytné dovednosti, schopnosti a zejména motivaci, které jsou klíčové pro efektivní a klidné reagování v krizových situacích. Tento projekt je naší společnou cestou k posílení národní bezpečnosti a ochraně našich hodnot pro budoucí generace, připravujeme je tak, aby byli schopni převzít roli ochránců naší budoucnosti. 

Projekt „Dobrovolná příprava občana ČR“ je dlouhodobý a motivační program, jehož součástí je udělování prestižního ocenění „Prezidentův štít“.

prezentace programů

Prezidentův štít

VETERÁN

Prezidentův štít

OCHRÁNCE

Prezidentův štít

MENTOR

kategorie ocenění

Kategorie ocenění:

 • Edukace a prevence – Pro programy a aktivity zaměřené na vzdělávání mládeže v oblasti obrany a bezpečnosti.
 • Inovace a technologie – Pro přínos vývoje a aplikace technologií zvyšujících bezpečnostní standardy.
 • Komunitní lídr – Pro jednotlivce a organizace, které vedou společnost k proaktivnímu přístupu k bezpečnosti a prevenci.
 • Mezinárodní spolupráce – Pro projekty, které rozvíjejí mezinárodní partnerství a spolupráci v oblasti bezpečnostních strategií.

ABSOLVENT

BRONZ

ARGENT

GOLD

Popis úrovní ocenění

Úroveň 1: Absolvent

Popis: Tato úroveň je udělena všem účastníkům, kteří úspěšně dokončili základní požadavky programu.

Kritéria:

 • Docházka na všechny plánované aktivity a školení.
 • Základní pochopení a nabití klíčových dovedností.

Úroveň 2: Bronzový štít

Popis: Bronzová úroveň je určena pro účastníky, kteří ukázali zlepšení nad rámec základních požadavků a projevili nadprůměrné výsledky.

Kritéria:

 • Aktivní účast a iniciativa v průběhu programu.
 • Dobrá aplikace získaných dovedností v praxi.
 • Přínos k týmovým projektem a aktivitám.

Úroveň 3: Stříbrný štít

Popis: Stříbrná úroveň je udělena účastníkům, kteří prokázali vynikající výkon a přispěli k výraznému rozvoji nebo zlepšení programu.

Kritéria:

 • Vysoká míra odbornosti a profesionálního přístupu.
 • Schopnost vést a motivovat ostatní.
 • Inovativní přístupy a řešení problémů.

Úroveň 4: Zlatý štít

Popis: Zlatá úroveň je nejvyšším uznáním a je udělena těm účastníkům, kteří mají mimořádný vliv na program, a to jak na úrovni vedení, tak ve významných přínosech. Prezidentův štít „ZLATÝ“ je nejvyšší ocenění udělované institutem obrany, která se výrazně a nezištně angažuje ve prospěch národa a jeho občanů. Toto prestižní ocenění je vyhrazeno osobám, organizacím, které vykazují mimořádný přínos a dlouhodobý závazek v oblasti národní obrany, bezpečnosti, vzdělávání a sociální odpovědnosti. Jednotlivci i instituce oceněné Prezidentovým štítem „ZLATÝM“ jsou vzorem pro ostatní a stávají se symbolem excelence a občanského nasazení.