Stanislav Gazdik, MBA

ředitel

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

Číslo účtu: 2113540651/2700

IBAN: CZ27 2700 0000 0021 1354 0651

SWIFT/BIC: BACX CZ PP

Ulož si můj kontakt