ČESKÝ OCHRÁNCE

Cílem programu je přispět k výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti prevence násilí a kriminality a tím i k vytváření bezpečnější společnosti. Program se snaží zapojit co nejvíce škol a dalších institucí do této problematiky a nabídnout jim kvalitní vzdělávací materiály a tréninkové plány pro děti a mládež. Tím se snaží předejít vzniku kriminálních činů a agresivního chování a rozvíjet pozitivní hodnoty jako je respekt k druhým, toleranci, odpovědnost a sebeovládání. Zároveň program Český ochránce podporuje spolupráci mezi školami, policií a dalšími orgány veřejné správy, což může přispět k vytváření bezpečnějšího a zdravého prostředí pro všechny obyvatele.

Hlavní body programu

Dítě získá DOVEDNOSTI, které rozvíjí vnímání, myšlení, učení se v taktických dovednostech, přehledu o prostoru, vyhodnocení správné situace a rychlého rozhodnutí se v krizové situaci. 

Dítě získá SCHOPNOSTI komunikace mezi ostatními dětmi. Naučí se řešit spory a získávat nové vztahy a také týmového ducha. Naučí se spolupráce v týmu, být jeho součástí, ale i smyslu pro spravedlnost a zodpovědnosti. 

Dítě nalezne ŽIVOTNÍ SMĚR, kdy hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, mu dá sílu a schopnosti překonat i nepříjemnosti, které přítomnost mnohdy přináší. 

Rodič získá důvěryhodný a odborný zdroj informací a možnosti přímé podpory v roli rozvoji dětí a mladistvých, ale i typy jak podporovat děti v rozvoji dovedností, získaných v rámci programu. 

Škola navíc získá zpětnou vazbu, což může pomoci vylepšit. Zjistí i jaké výukové programy školy zajistit, pro co nejrelevantnější potřeby dětí a mladistvých. 

 

OCHRANA

VZDĚLÁNÍ

BUDOUCNOST

Hlavním cílem Institutu obrany je včas odhalit nejdůležitější problémy bezpečnosti a přípravy, se kterými se musí Česká republika v současnosti potýkat a připravit občany na adekvátní reakci.

Máte zájem se přidat do našeho týmu instruktorů ochránců, napište nám.

Proč se přidat do týmu Instruktorů ochránců?

 

Ambicióznějším cílem programu Český ochránce je přispět ve vzdělávání nových produktivních ochránců, ke zvýšení jejich počtu a k rozvoji a podpoře jejich nepostradatelné a velmi důležité aktivitě.

 

Tento program nám pomůže, abysme se na činnosti ochránce začali dívat jinak. I pasažér na zadním sedadle může zbloudilému řidiči pomoci najít správný směr. Mít kontrolu ještě zásadnější. Ochránce, který se to naučí, se stává nepostradatelným členem našeho týmu. V našem případě nejde o moc ani prestiž. Mluvíme naopak o výzvě, před níž stojí všichni ochránci a to: „Jak řešit nepřipravenost obyvatel v oblasti prevence, násilí a pomoci“.

 

Začněte o sobě uvažovat jako o členovi týmu produktivních ochránců, který k tomuto řešení napomáhá a který má v pyramidě bezpečí zcela jedinečnou roli. Při zapojení se do programu si postupně naučíte vaši roli plně uvědomovat, jak zásadní ve skutečnosti je.

Posílejte CV (životopis) ve formátu Pdf. max 1MB