váš partner pro obranu
a bezpečnost

Programy na zvyšování povědomí a podporu znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti s cílem předat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení. 

O NÁS

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, posílení bezpečnosti a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení. OCHRANA – VZDĚLÁNÍ – BUDOUCNOST

ŘEDITEL INSTITUTU OBRANY

STANISLAV GAZDIK, MBA

(er) SERGENT CHEF

Bývalý člen francouzské cizinecké legie a speciální zásahové jednotky Group Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. Kde končil jako zástupce velitele jednotky. Více na tomto odkazu ZDE

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Screenshot 2022-10-26 at 9.17.38

ING. KAREL BLAHNA

BRIGÁDNÍ GENERÁL V ZÁLOZE

Generál v záloze – Byl prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie. V říjnu 2021 udělená medaila Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. 

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Screenshot 2022-10-26 at 9.17.27

PaedDR. PAVEL LANDA

PPLK V ZÁLOZE

Vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Coby voják z povolání se nejprve věnoval výuce tělocviku v armádě. Od roku 2001 je festival součástí mezinárodních festivalů pod patronací Mezinárodního olympijského výboru. 

JSME APOLITIČTÍ.

NAŠE ČINNOSTI

Zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických a právnických osob z řad laické i odborné veřejnosti.

Shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci.

V přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování, obnově a k dalšímu rozvoji tohoto národního fondu významného obranného a bezpečnostního know-how.

Podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná i neveřejná setkání, diskuzí, kulatých stolů, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, výzkumnou, vědeckou a publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu.

Aktivně navazovat a udržovat potřebné kontakty v tuzemském i mezinárodním prostředí a podle možnosti se spolu podílet na řešení úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.

Poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností.

AKCE NIOB

Most mezi generacemi

Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní

Více ZDE »

Tomáš Konvičný

Je pro nás velkou ctí a radostí oznámit, že Tomáš Konvičný se stává součástí naší rodiny jako koordinátor projektu „Dobrovolná

Více ZDE »

PARTNEŘI

CZECH-TANZANIA
VOX TV

KONTAKT

Stanislav Gazdik, MBA

ředitel

Národní institut pro obranu
a bezpečnost, z. ú.