seznamte se s naší historií

O NÁS

NIOB

Hlavní cíle

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. je aktivně přispívat k výchově nastupujících generací k hrdosti, posílení bezpečnosti a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení. OCHRANA – VZDĚLÁNÍ – BUDOUCNOST

01

Profesionální přístup

S hrdostí se můžeme pochlubit mnohaletými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a obrany. Naše týmy složené z veteránů a odborníků jsou připraveny sdílet své bohaté znalosti a dovednosti, čímž zajišťujeme nejvyšší kvalitu vzdělávání a tréninku. 

02

Bezpečnostní zaměření

Díky bohatým zkušenostem v bezpečnostním sektoru poskytujeme vysokou úroveň odborných znalostí a praxe. Naše programy jsou navrženy tak, aby zajistily praktickou připravenost a hluboké pochopení bezpečnostních výzev dneška. 

03

Vize do budoucna

V našem dlouhodobém úsilí o vytváření bezpečnější společnosti se zaměřujeme na inovace a adaptabilitu. Naše vize do budoucna je jasná: poskytnout nástroje a vzdělání potřebná k tomu, aby každý občan mohl aktivně přispět k bezpečnosti a stabilnímu rozvoji společnosti.

"Bezpečnost není jen o opatřeních a pravidlech; je o ostražitosti, uvědomění si a ochotě chránit to, co je nám nejbližší".

Stano Gazdik

vzpomínky na minulost

Založeno 2016

Náplní institutu obrany od jeho založení byl cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a možnostmi efektivní ochrany obyvatelstva, přičemž diskutována byla témata, která jsou podle našeho názoru důležitá proto, aby jednotliví diskutující partneři došli k očekávaným závěrům. Tématy k diskuzi byla zejména interoperabilita, procesní postupy, identifikovatelná rizika, synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje, vzdělávání a nesmíme zapomenout ani na prezentace a zhodnocení zkušeností.

komunikace je klíčová

Týmová spolupráce

Směr bezpečí

Nabízíme řešení třech pilířů k zajištění obrany státu

  • Podporujeme zodpovědný přístup občana k obraně prostřednictvím výchovných a vzdělávacích programů, které zvyšují povědomí o obraně mezi veřejností a podporují vývoj občanských dovedností.
  • Zvyšujeme akceschopnosti s integrací motivovaných dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří byli proškoleni v rámci projektu, a tím rozšiřujeme tolik potřebné lidské zdroje pro armádu a státní bezpečnostní složky.
  • Podporujeme občanskou povinnost k obraně státu tím, že nabízíme příležitosti pro dobrovolnou účast na obranných aktivitách a vzdělávacích programech, které pomáhají rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné pro obranu státu.

 

Naše iniciativa prezentuje nástroj, který pomáhá překlenout mezeru mezi současným stavem připravenosti mládeže a požadavky těchto pilířů.

Připojte se k nám v rozvíjení zodpovědného přístupu k obraně ČR skrze naše inovativní vzdělávací programy. Naše školení nejenže posilují povědomí o obranných strategiích, ale také vybavují dobrovolníky z řad veřejnosti klíčovými dovednostmi pro podporu armády a bezpečnostních sil. Staňte se součástí naší komunity a přispějte k obraně našeho státu aktivní účastí na našich programech. Vaše angažovanost pomáhá budovat silnější a bezpečnější společnost pro nás všechny.

vzájemně se poznat

V našich programech klade důraz na vzájemné poznávání, což je základ pro budování důvěry a efektivní spolupráce na cestě k bezpečnější budoucnosti.

porozumění vašim obavám

Porozumění vašim obavám je pro nás klíčové, protože nám umožňuje vytvářet cílená řešení a programy, které nejen reagují na současné výzvy, ale také poskytují dlouhodobou podporu a bezpečnostní vzdělávání, jež potřebujete pro klidnější a jistější život.

stanovení vašich priorit

Stanovení vašich priorit je zásadním krokem v naší práci. Pomáhá nám to lépe pochopit a adresovat konkrétní potřeby a cíle, které máte v oblasti bezpečnosti a obrany, a zajistit, že naše programy a služby jsou co nejúčinnější a nejrelevantnější pro vás a vaši komunitu.
Spokojení klienti
97%
Přijaté zakázky
92%
Úspěšnost
98%

PREVENCE A PŘIPRAVENOST V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Více než 30-ti leté zkušenosti

Přehrát video
"Často se říká, že čas přináší změny, ale ve skutečnosti je na nás, abychom tyto změny aktivně a včas uskutečnili".
Stano Gazdik

důležité věci, které byste měli vědět

Otázky a odpovědi

Naše programy a služby jsou určeny pro široké spektrum uživatelů, včetně dětí a mládeže, pedagogů, rodičů, a odborníků v oblasti bezpečnosti.

Nabízíme různé programy, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů, mentorských programů a specializovaných školení, zaměřených na bezpečnost, obranu a prevenci.

Pro přihlášení do programů nebo získání dalších informací nás kontaktujte prostřednictvím našeho webu, e-mailu nebo telefonu.

Naše programy přinášejí zlepšení bezpečnostního povědomí, rozvoj klíčových dovedností pro řešení krizových situací a posilují komunitní soudržnost.

Ano, nabízíme specializované programy a materiály pro školy a vzdělávací instituce.

Ano, vítáme dobrovolníky a partnery, kteří chtějí přispět ke společnému cíli zvyšování bezpečnosti a obrany.

Naše kurzy a programy jsou vytvářeny ve spolupráci s odborníky a veterány v oblasti bezpečnosti a obrany. Klademe důraz na praktickou aplikaci, aktuální informace a využíváme inovativní vzdělávací metody, aby byly naše programy efektivní a relevantní pro současné bezpečnostní výzvy.

Pro podporu našeho projektu nebo stát se  sponzorem nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Nabízíme různé možnosti partnerství a sponzorství, které umožňují jednotlivcům, organizacím i podnikům aktivně přispět k našim cílům v oblasti bezpečnosti a vzdělávání.