MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Národní institut pro obranu a bezpečnost je otevřený i mezinárodní spolupráci. 

Na této stránce budete moci sledovat naše ukončené projekty.

Naše globální partnerství

Síla ve společném úsilí

V Národním institutu pro obranu a bezpečnost se soustředíme na budoucnost, kde klíčovými prvky jsou technologický rozvoj, mezinárodní spolupráce a adaptace na nové globální hrozby. Integrace inovací, jako jsou umělá inteligence a kybernetická bezpečnost, je zásadní pro naše obranné strategie. Důraz na mezinárodní partnerství nám pomáhá efektivně reagovat na bezpečnostní výzvy, zatímco vzdělávání nových generací a udržitelnost jsou klíčové pro dlouhodobou stabilitu a bezpečnost. Naše vize spočívá ve vytváření bezpečnějšího a stabilnějšího světa skrze inovace, spolupráci a etický přístup.

Spolupráce

V Národním institutu pro obranu a bezpečnost chápeme, že bezpečnost a obrana jsou globální záležitosti, které vyžadují spolupráci přes hranice. Proto jsme hrdě otevření a aktivně zapojeni do mezinárodní spolupráce.

Partnerství

V rámci našeho závazku k mezinárodní spolupráci se Národní institut pro obranu a bezpečnost věnuje rozvoji a realizaci projektů, které mají za cíl podporovat mír, bezpečnost a stabilitu na globální scéně. Naše projekty jsou navrženy tak, aby překračovaly hranice a spojovaly národy ve společném úsilí o lepší a bezpečnější svět.

Budoucnost

Budoucnost obrany a bezpečnosti je neodmyslitelně spojena s technologickým pokrokem. Zavádění nových technologií, jako jsou umělá inteligence, drony, kybernetická bezpečnost a pokročilé sledovací systémy, bude mít klíčový vliv na způsob, jakým budou řešeny bezpečnostní výzvy.

smluvní vztahy

CZECH-TANZANIA