Osobní zkušenosti a vize pro krizovou připravenost

Jako bývalý člen francouzské cizinecké legie a současný ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost, mám hluboké pochopení dnešních i budoucích výzev, kterým mohou občané České republiky čelit. Moje patnáctiletá kariéra a služba v jedné z nejrenomovanějších vojenských jednotek na světě (GCP 2REP), mi poskytla unikátní perspektivu na důležitost připravenosti a odolnosti, nejen v rámci vojenských operací, ale i v civilním sektoru. Ponaučení z těchto let, kdy jsem se setkal s různými kulturami a životními příběhy, které mě naučily, jak důležité je pochopení lidského vývoje a rychlá adaptace na stále se měnící podmínky. Vybudoval jsem si respekt k důležitosti připravenosti a odolnosti jak v boji, tak v civilním životě.


V průběhu posledních osmnácti let jsem se věnoval školení bezpečnostních a civilních organizací, jak v České republice, tak i v zahraničí. Po mém návratu do České republiky v roce 2006 jsem založil společnost IAODG s.r.o. (International Operational Defence Group), specializující se na trénink ozbrojených státních složek v ČR a po celém světě. Mezi naše klienty patřila Celní správa ČR a její skupina operativního nasazení (SON), Policie ČR, krajská zásahová skupina Brna, stejně jako zahraniční klienti, včetně ochranky prezidenta BOR v Polsku, ve Francii, na Slovensku, v USA, v Hong-Kongu a dalších zemích.


Ve své roli dnes, jako ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost, aplikují tyto poznatky do  komplexního projektu „Dobrovolná příprava občana – ČR“. Tento projekt je výsledkem kombinace mých bohatých načerpaných zkušeností a hlubokého porozumění lidské psychologie a vývoje, inspirované i práci psychologa Clare Graves. Jsem si vědo toho, že každý jednotlivec se vyvíjí skrze unikátní životní výzvy a že naše schopnost reagovat na krize je ovlivněna nejen našimi zkušenostmi, ale také hodnotami, které jsme si vybudovali.


Hlavním cíle projektu je využít mých načerpaných zkušenosti ke zlepšení strategií připravenosti naší země, přizpůsobit vzdělávací programy a zapojit do nich občany všech věkových skupin. Věřím, že integrace praktických znalostí z reálných scénářů a historického povědomí je klíčová pro efektivní přípravu našeho národa na budoucí výzvy. Tento projekt je zaměřen na rozpoznání a rozvoj různých úrovní vědomí jednotlivců a skupin a jejich schopnosti efektivně reagovat v krizových situacích.


Klíčové body:

   • Prevence a připravenost: Vycházím ze své vojenské i civilní zkušenosti, kde prevence a osobní bezpečnost byly denní nutností. Tyto hodnoty přetavuji do civilní sféry, aby se stal každý občan pevným článkem v řetězu národní bezpečnosti.

    • Vzdělání a rozvoj: Více než dekádu vojenského výcviku mě naučilo, že neustálý rozvoj je základem úspěchu. Tento přístup aplikujeme i v našich vzdělávacích programech, které jsou základem pro budování resilentní společnosti, ale i interpersonální a kritické myšlení napříč generacemi.

     • Spojení generací: Více než kdekoli jinde jsem se v cizinecké legii naučil hodnotám zkušeností starších generací, a proto je pro mne klíčové předávat tuto moudrost mladším a spojovat různé generace v rámci projektu. Tento princip spojení generací je základem našeho přístupu k vytváření silné a informované komunity.

      • Odbornost, inspirace, bezpečí: Každý den v legii byl o odbornosti, hledání inspirace i o zajištění bezpečí pro sebe a druhé. Tyto hodnoty jsou nyní zakotveny v DNA našeho projektu, kde odbornost formuje naše metody, inspirace vede naše kroky a bezpečnost je naším konečným cílem.

       • DNA institutu: Svou rolí ředitele institutu a tvůrce programu „Dobrovolná příprava občana – ČR“ se zavazuji k přístupu, který je flexibilní a citlivý k měnícím se potřebám a vývoji společnosti. Naše ‚DNA‘ je kompasem, který nám ukazuje směr v nepředvídatelných časech a pomáhá nám budovat program, který je odolný, přizpůsobivý a především efektivní v zvyšování společenské odolnosti a připravenosti.

      V DNA institutu obrany je zakódována adaptabilita, udržitelnost, soudržnost, generační propojení a nepřetržitá edukace – hodnoty, které reflektují mé vojenské a životní zkušenosti. Tyto hodnoty jsou nejen základem mé profesní práce, ale také směrem, kterým chceme vést celou českou společnost k větší připravenosti a odolnosti proti budoucím výzvám. Flexibilita a schopnost přizpůsobení se měnícím podmínkám jsou to, co projekt „Dobrovolná připravenost občana ČR“ neustále vyvíjí a zlepšuje. Připojte se do tohoto jedinečného projektu i vy.

      Sdílejte:

      Naše publikace

      Most mezi generacemi

      Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní prevenci a připravenosti občanů prostřednictvím

      Tomáš Konvičný

      Je pro nás velkou ctí a radostí oznámit, že Tomáš Konvičný se stává součástí naší rodiny jako koordinátor projektu „Dobrovolná příprava občana – ČR“ pro

      Slabá a nepřipravená společnost

      Slabá a nepřipravená společnost V současném světě, kde se rychlost změn neustále zvyšuje a globální hrozby se stávají stále komplexnějšími, stojíme před nelehkou úlohou: systémově,

      Báseň Ochránce

      V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí,

      Kontaktujte nás