VĚDECKO-TECHNICKÁ ČINNOST

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj pokročilých technologií, které mají potenciál zlepšit bezpečnostní opatření a obranné schopnosti.

spolupráce je klíčová

Spojení vědy a bezpečnosti

Michal Postránecký

stanovení vašich priorit

Stanovení vašich priorit je zásadním krokem v naší práci. Pomáhá nám to lépe pochopit a adresovat konkrétní potřeby a cíle, které máte v oblasti bezpečnosti a obrany, a zajistit, že naše programy a služby jsou co nejúčinnější a nejrelevantnější pro vás a vaši komunitu.

Ing. arch. Michal Postránecký

Ing. arch. Michal Postránecký je český architekt a urbanista, jeho portfolio zahrnuje práce v České republice, na Ukrajině, v Rusku (Moskva) a hlavně v USA, kde žije od roku 2001.

Orientuje se na urbanisticko-architektonické eco-friendly projekty, regeneraci stávajících osídlení a navrhování nových městských struktur s implementací inteligentních technologií a užitím vizuálně augmentovaného digitálního informačního prostředí.

Je zakladatelem a ředitelem Centra Města Budoucnosti, které je součástí Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky ČVUT, výzkumným pracovištěm věnující se rozvoji a všem elementům urbánních systémů, urbánních struktur a technické infrastruktury, s důrazem na udržitelnost a inteligentní technologie. Platformy spojující akademickou a byznys sféru se zástupci municipalit.

Propaguje implementaci digitálně inteligentních nástrojů do oblasti architektonické tvorby a stavebnictví.

Byl hlavním designerem Planet Hollywood Westgate v Las Vegas, 52 podlažního hotelu a timeshare s 2400 ubytovacími jednotkami, restauračními provozy a konferenčním centrem. Je autorem dalších projektů, jako je například Vegas Tower, Kings Court Resort Lanaii (Hawaii), Lake Havasu Apartment Resort, či konceptu experimentální rehabilitační kliniky a telerobotiky.

Pro Středočeský kraj vypracoval koncept rezidentního Města budoucnosti – Miltown na rozloze 400 ha. Projekt byl oceněn zvláštní cenou poroty Urbanistického projektu roku 2022. V současné době pracuje na pokračování tohoto projektu nazvaného Miltown City 2.0.

Je jedním z hlavních řešitelů projektu Vertimove, vyhlášeného Technologickou Agenturou ČR, projektu v oblasti Doprava 2020+, ve kterém má na starosti vytvoření sítě Vertiportů v ČR, neboli přistávacích struktur (letišt) pro drony s kapacitou 300 kg nebo 4 pasažérů, včetně návrhu jejich zázemí a umístění v rámci měst a jejich okolí. Cílem je a komplexní začlenění toho dopravního prostředku v rámci Urban Air Mobility do jednotného systému veřejné dopravy.

Ing. arch. Michal Postránecký zakladatelem Nadačního fondu Vize 2050+ a organizátorem Konference „SOCAIETY VISION 2050+ Resilient & Al Powered“.

Je spoluautorem knihy Město budoucnosti a dalších odborných článků.