Konzultace

Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší do malých obcí Kytína a Nové Vsi pod Pleší zápolení a motivaci pro zdravý životní styl. Tato soutěžní show se zaměřuje na hasičské dovednosti a současně podporuje účastníky k nastartování svého zdraví.


Když můj kamarád Míla Holý, starosta obce Kytín, poprvé slyšel o této reality show, nebyl příliš nadšený. Nicméně, po důkladném zvážení se rozhodl do soutěže zapojit. Jeho cílem bylo nejen reprezentovat svou obec, ale také motivovat ostatní obyvatele k aktivnímu životnímu stylu a zdravému stravování.Soutěž se odehrává mezi konkurzem vybranými obcemi Kytínem a Novou Vsí pod Pleší, přičemž každá obec nominovala pět věkově i genderově rozdílných zástupců ze svých hasičů, kteří budou reprezentovat svoji vesnici. 


Starosta a starostka stojí v čele každého týmu. Soutěžní disciplíny jsou zaměřeny na hasičské dovednosti a zároveň posilují zdraví účastníků.Před samotným zahájením soutěže byli všichni účastníci podrobeni zdravotním testům, včetně krevních testů a měření tělesného tuku. Na základě výsledků byl vytvořen index zdravotního stavu každého účastníka. Dále byl pro ně připraven zdravý jídelníček a další doporučení, která jim pomohou nastartovat zdravý životní styl.Soutěž není pouze o fyzických dovednostech a soutěžních disciplínách. 


Účastníci jsou pravidelně monitorováni a mají možnost vyjádřit své pocity a dojmy v rámci zajímavých zpovědí před kamerou. Tím se zajišťuje, že soutěžní formát neztrácí lidský rozměr a že účastníci mají prostor sdílet své zkušenosti a pocity z procesu hubnutí a změny životního stylu. 


Dnes mě Míla požádal o konzultaci pro jeho tým, založenou na mých zkušenostech. Během první hodiny jsme se věnovali teorii a základům psychologie a motivace jednotlivce i týmu. Druhou hodinu jsme strávili v tělocvičně, kde jsem s týmem prakticky ukazoval, jak přizpůsobit cvičení pro každého jednotlivého člena. Důležitým principem, který jsem s nimi sdílel, bylo porozumění tomu, že každý člověk má individuální možnosti a omezení. Významné je dělat to, co tělo dovoluje, a nepodléhat negativním myšlenkám, které nám mozek může vnucovat.Během naší konzultace jsem se snažil vzbudit v účastnících nadšení a motivaci k dosažení jejich cílů. Hovořili jsme o důležitosti pravidelného cvičení a správné stravy. Podpořil jsem je, aby si stanovili reálné a dosažitelné cíle, které budou přiměřené jejich individuálním možnostem. Dále jsme probírali strategie pro překonávání překážek a zvládání stresových situací, které by mohly mít vliv na jejich zdravý životní styl.


V tělocvičně jsme praktikovali ukázkové cvičení, která jsou vhodná pro různé úrovně fyzické kondice. Důraz jsem kladl na správnou techniku a postupné zvyšování náročnosti cvičení. Každý člen týmu byl povzbuzován k tomu, aby dělal pokroky a přizpůsobil svým osobním limitům.Míla a jeho tým projevovali velký zájem a aktivně se zapojovali do konzultace. Byli odhodlaní udělat maximum pro úspěch své vesnice v soutěži. Jejich nasazení a pozitivní přístup jsou klíčové pro dosažení dobrých výsledků.


Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší nejen zábavu a soutěžní duch mezi obcemi, ale také povzbuzuje účastníky k zdravému životnímu stylu. Tímto formátem je dána jedinečná příležitost vesnicím, aby se spojily, soutěžily a společně se podpořily v dosažení jejich zdravotních cílů. Doufám, že Míla a jeho tým využijí získané znalosti a motivaci k úspěchu v soutěži a především k příkladnému šíření zdravého životního stylu ve své obci. Tato reality show je pouze střípkem možností, Národní institut pro obranu a bezpečnost má komplexní program, pod názvem Český ochránce.

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Harley Davidson Day

Včerejší událost, Harley Davidson Day, kde jsem byl pozván jako VIP host, skutečně překonala mé očekávání. Během akce jsem měl možnost odpovídat na různé otázky,

...pokračovat

Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí,

...pokračovat

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník.

...pokračovat

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes

...pokračovat