Konzultace

Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší do malých obcí Kytína a Nové Vsi pod Pleší zápolení a motivaci pro zdravý životní styl. Tato soutěžní show se zaměřuje na hasičské dovednosti a současně podporuje účastníky k nastartování svého zdraví.


Když můj kamarád Míla Holý, starosta obce Kytín, poprvé slyšel o této reality show, nebyl příliš nadšený. Nicméně, po důkladném zvážení se rozhodl do soutěže zapojit. Jeho cílem bylo nejen reprezentovat svou obec, ale také motivovat ostatní obyvatele k aktivnímu životnímu stylu a zdravému stravování.Soutěž se odehrává mezi konkurzem vybranými obcemi Kytínem a Novou Vsí pod Pleší, přičemž každá obec nominovala pět věkově i genderově rozdílných zástupců ze svých hasičů, kteří budou reprezentovat svoji vesnici. 


Starosta a starostka stojí v čele každého týmu. Soutěžní disciplíny jsou zaměřeny na hasičské dovednosti a zároveň posilují zdraví účastníků.Před samotným zahájením soutěže byli všichni účastníci podrobeni zdravotním testům, včetně krevních testů a měření tělesného tuku. Na základě výsledků byl vytvořen index zdravotního stavu každého účastníka. Dále byl pro ně připraven zdravý jídelníček a další doporučení, která jim pomohou nastartovat zdravý životní styl.Soutěž není pouze o fyzických dovednostech a soutěžních disciplínách. 


Účastníci jsou pravidelně monitorováni a mají možnost vyjádřit své pocity a dojmy v rámci zajímavých zpovědí před kamerou. Tím se zajišťuje, že soutěžní formát neztrácí lidský rozměr a že účastníci mají prostor sdílet své zkušenosti a pocity z procesu hubnutí a změny životního stylu. 


Dnes mě Míla požádal o konzultaci pro jeho tým, založenou na mých zkušenostech. Během první hodiny jsme se věnovali teorii a základům psychologie a motivace jednotlivce i týmu. Druhou hodinu jsme strávili v tělocvičně, kde jsem s týmem prakticky ukazoval, jak přizpůsobit cvičení pro každého jednotlivého člena. Důležitým principem, který jsem s nimi sdílel, bylo porozumění tomu, že každý člověk má individuální možnosti a omezení. Významné je dělat to, co tělo dovoluje, a nepodléhat negativním myšlenkám, které nám mozek může vnucovat.Během naší konzultace jsem se snažil vzbudit v účastnících nadšení a motivaci k dosažení jejich cílů. Hovořili jsme o důležitosti pravidelného cvičení a správné stravy. Podpořil jsem je, aby si stanovili reálné a dosažitelné cíle, které budou přiměřené jejich individuálním možnostem. Dále jsme probírali strategie pro překonávání překážek a zvládání stresových situací, které by mohly mít vliv na jejich zdravý životní styl.


V tělocvičně jsme praktikovali ukázkové cvičení, která jsou vhodná pro různé úrovně fyzické kondice. Důraz jsem kladl na správnou techniku a postupné zvyšování náročnosti cvičení. Každý člen týmu byl povzbuzován k tomu, aby dělal pokroky a přizpůsobil svým osobním limitům.Míla a jeho tým projevovali velký zájem a aktivně se zapojovali do konzultace. Byli odhodlaní udělat maximum pro úspěch své vesnice v soutěži. Jejich nasazení a pozitivní přístup jsou klíčové pro dosažení dobrých výsledků.


Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší nejen zábavu a soutěžní duch mezi obcemi, ale také povzbuzuje účastníky k zdravému životnímu stylu. Tímto formátem je dána jedinečná příležitost vesnicím, aby se spojily, soutěžily a společně se podpořily v dosažení jejich zdravotních cílů. Doufám, že Míla a jeho tým využijí získané znalosti a motivaci k úspěchu v soutěži a především k příkladnému šíření zdravého životního stylu ve své obci. Tato reality show je pouze střípkem možností, Národní institut pro obranu a bezpečnost má komplexní program, pod názvem Český ochránce.

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes

...pokračovat

Sportovní rodinný den

Zúčastnili jsme se úžasné akce k výročí operace „Anthropoid“, pořádané jednotou Orel Prahy 8. Jednou z hlavních atrakcí byl námi nabídnutý zkrácený branný závod Partyzánský samopal,

...pokračovat

Kniha je na světě

Kniha „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“ je konečně tu! Tato dlouho očekávaná a první kniha od nakladatelství NIOB. Předobjednávky knihy „REGI – skutečný příběh

...pokračovat

Konzultace

Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší do malých obcí Kytína a Nové Vsi pod Pleší zápolení a motivaci pro zdravý životní styl. Tato soutěžní show

...pokračovat

Kniha REGI

Nakladatelství NIOB právě spustilo předobjednávky dlouho očekáváné knihy „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“.

...pokračovat