Kulatý stůl v rámci Future Forces Fóra

Dne 20. 10. 2016 byl Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) oficiálně představen v rámci FUTURE FORCES FORUM na akci „Kulatý stůl“.

Téma: Interoperabilita bezpečnostních sborů, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání = nástroj efektivního využívání zdrojů při zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti ČR a také naplnění závazků ČR v rámci mezinárodních obranných a bezpečnostních organizací.

Akce, která se konala v areálu PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, se zúčastnili významné osoby z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, senátu, exekutivy, zástupců univerzit a vysokých škol, výzkumných ústavů a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Cílem bylo definování parametrů vzájemné efektivní spolupráce všech motivovaných státních i nestátních subjektů podílejících se na zajišťování obranných a bezpečnostních schopností České republiky, včetně související podpory vědy, výzkumu, vzdělávání, technického rozvoje, investiční a proexportní politiky.

Založení Národního institutu pro obranu a bezpečnost bylo přijato pozitivně jako možnost posunu v řešení některých problémů uvedených v tématu jednání. Byla vyjádřena i ochota s NIPOAB spolupracovat jak ze strany exekutivy, tak ze strany akademické obce i výzkumných organizací a firem.

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Harley Davidson Day

Včerejší událost, Harley Davidson Day, kde jsem byl pozván jako VIP host, skutečně překonala mé očekávání. Během akce jsem měl možnost odpovídat na různé otázky,

...pokračovat

Báseň Ochránce

V dávných čase slavných, kdy hrdinové žili,ochránci vlasti své ve jménu svobody byli.S mečem v ruce a odvahou v srdcích svých,stáli tváří v tvář nebezpečí,

...pokračovat

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník.

...pokračovat

Křest knihy REGI

Silný příběh vojáka Regiho je inspirací pro všechny generace. V nové knize ho pravdivě líčí Libor Adam Již za svého života se stal legendou a dodnes

...pokračovat