Kulatý stůl v rámci Future Forces Fóra

Dne 20. 10. 2016 byl Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) oficiálně představen v rámci FUTURE FORCES FORUM na akci „Kulatý stůl“.

Téma: Interoperabilita bezpečnostních sborů, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání = nástroj efektivního využívání zdrojů při zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti ČR a také naplnění závazků ČR v rámci mezinárodních obranných a bezpečnostních organizací.

Akce, která se konala v areálu PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, se zúčastnili významné osoby z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, senátu, exekutivy, zástupců univerzit a vysokých škol, výzkumných ústavů a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Cílem bylo definování parametrů vzájemné efektivní spolupráce všech motivovaných státních i nestátních subjektů podílejících se na zajišťování obranných a bezpečnostních schopností České republiky, včetně související podpory vědy, výzkumu, vzdělávání, technického rozvoje, investiční a proexportní politiky.

Založení Národního institutu pro obranu a bezpečnost bylo přijato pozitivně jako možnost posunu v řešení některých problémů uvedených v tématu jednání. Byla vyjádřena i ochota s NIPOAB spolupracovat jak ze strany exekutivy, tak ze strany akademické obce i výzkumných organizací a firem.

SDÍLEJTE:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkdinu
Sdílet přes email

Další příspěvky

Future Force Forum

„FUTURE FORCES FORUM je významný mezinárodní projekt v oblasti obrany a bezpečnosti zahrnující zbrojní výstavy, odborné panely a setkání bezpečnostní komunity z celého světa. Projektu

...pokračovat