Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR

Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník. Toto významné setkání přineslo odborníkům, představitelům armády, výzkumníkům a průmyslovým partnerům příležitost diskutovat o nejnovějších technologických a strategických vývojích v oblasti obrany a bezpečnosti České republiky.

 

V rámci sympozia byla představena různá témata přednášek a diskusí. První bod se zaměřil na význam technologií v obraně a na to, co nám ukázala válka na Ukrajině. Tato diskuse přinesla důležitý pohled na to, jak technologie mohou hrát klíčovou roli při posílení obranné schopnosti země.

 

Dalším tématem bylo zhodnocení obranných technologií, kterými Česká republika momentálně disponuje a které by měla mít k zajištění své obranyschopnosti. Diskutováno bylo také o nejpokročilejších obranných technologiích a jejich ekonomické dostupnosti. Tato část přinesla pohled na to, jaké možnosti má Česká republika v oblasti moderního vojenského vybavení.

 

Velký důraz byl kladen i na využití robotických prostředků v obraně a na význam start-upů v obranném průmyslu. Bylo zvažováno, jaký právní rámec by měl stát vytvořit pro armádní nákupy od těchto inovativních podniků. Diskutovalo se také o tom, jaký přínos může nabídnout domácí obranný průmysl a jak by měla vypadat průmyslová spolupráce mezi státem a tímto odvětvím.

 

Pohled státu na roli technologií v obranné strategii byl prezentován ministryní obrany Mgr. Janou Černochovou, která představila úvodní vystoupení. Náčelník generálního štábu Armády České republiky genmjr. Ing. Karel Řehka hovořil o technologiích a válčení budoucnosti. Důležitým tématem byl také význam technologií a inovací v obraně, který představil 1. náměstek ministryně obrany Mgr. František Šulc. Generální ředitel agentury CzechInvest Ing. Petr Očko, Ph.D. hovořil o podpoře digitálních technologií, inovací a investic pro konkurenceschopnost České republiky. Brigádní generál Ing. Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany, představil novou dimenzi požadavků na digitalizaci procesů obranného a krizového řízení v ČR. V neposlední řadě plk.gšt.doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D., vedoucí katedry vojenské robotiky Univerzity obrany, prezentoval téma robotizace bojiště.

 

Po přestávce se konala druhá část sympozia, která přinesla pohled obranného průmyslu a expertů na roli technologií v obraně. Brigádní generál, Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace a.s., hovořil o významu technologií v měnícím se bezpečnostním prostředí a paradigma českého obranného průmyslu. Jussi Halmetoja, Senior Operations Advisor – Air Domain, ze společnosti Saab Aeronautics, se zaměřil na otázku stíhačky 5. generace a její budoucnosti. Mgr. Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a vedoucí strategie TRL Space Systems s.r.o., představil inovace a technologie jako klíčový prvek bezpečnosti. Jakub Gabriel, ředitel společnosti Ray Service, a.s., přednesl svůj pohled na průmyslovou spolupráci mezi státem a domácím obranným průmyslem. PhDr. Martin Fedor, MEconSc., bývalý ministr obrany Slovenské republiky a předseda správní rady Institutu pro střední Evropu, hovořil o inovacích a možnostech spolupráce v oblasti obrany. Mgr. Filip Drnec, ředitel kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, se zaměřil na inovace a právní rámec armádních nákupů.

 

Symposium na téma technologie a obranná strategie ČR přineslo bohaté diskuze a pohledy na využití moderních technologií v obraně. Diskutovalo se o důležitosti inovací, spolupráce mezi státem a domácím obranným průmyslem, a také o ekonomické dostupnosti nejnovějších obranných technologií. Tato událost přispěla k lepšímu porozumění současným výzvám v oblasti obrany a poskytla platformu pro budoucí spolupráci a inovace v této klíčové oblasti.

 

Sdílejte:

Naše publikace

Most mezi generacemi

Tento příběh se zabývá myšlenkovou realizaci projektu institutu obrany, který tradičně vykazuje vysokou míru mezigenerační interakce a zabývá se bezpečnostní prevenci a připravenosti občanů prostřednictvím

Tomáš Konvičný

Je pro nás velkou ctí a radostí oznámit, že Tomáš Konvičný se stává součástí naší rodiny jako koordinátor projektu „Dobrovolná příprava občana – ČR“ pro

Slabá a nepřipravená společnost

Slabá a nepřipravená společnost V současném světě, kde se rychlost změn neustále zvyšuje a globální hrozby se stávají stále komplexnějšími, stojíme před nelehkou úlohou: systémově,

Kontaktujte nás