Připravenost pro budoucnost

Dnes naše armáda čelí výzvě v náboru a udržitelnosti svého personálu. Proto je třeba si uvědomit, že výchova a vzdělávání dětí a mladé generace je investicí do budoucnosti. Jde o dlouhodobý proces s vizí vytvořit lepší a bezpečnější společnost. Není to jen o okamžitém zisku, ale o budování pevných základů a hodnot, které nám umožní […]

Obranná strategie ČR

SYMPOZIUM EKONOMICKÉHO DENÍKU NA TÉMA Technologie a obranná strategie ČR Dnešní den ředitele NIOB byl věnován sympoziu technologie a obranné strategie, které uspořádal Ekonomický deník. Toto významné setkání přineslo odborníkům, představitelům armády, výzkumníkům a průmyslovým partnerům příležitost diskutovat o nejnovějších technologických a strategických vývojích v oblasti obrany a bezpečnosti České republiky.   V rámci sympozia […]

Kniha je na světě

Kniha „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“ je konečně tu! Tato dlouho očekávaná a první kniha od nakladatelství NIOB. Předobjednávky knihy „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“ jsou nyní otevřeny na webových stránkách www.regi.cz. Připojte se k nám a podpořte zakoupením této knihy děti v programu Český ochránce www.ceskyochrance.cz. Tím, že kniha „REGI – skutečný příběh […]

Konzultace

Reality show „Hubne celá vesnice“ přináší do malých obcí Kytína a Nové Vsi pod Pleší zápolení a motivaci pro zdravý životní styl. Tato soutěžní show se zaměřuje na hasičské dovednosti a současně podporuje účastníky k nastartování svého zdraví. Když můj kamarád Míla Holý, starosta obce Kytín, poprvé slyšel o této reality show, nebyl příliš nadšený. […]

Kniha REGI

Nakladatelství NIOB právě spustilo předobjednávky dlouho očekáváné knihy „REGI – skutečný příběh elitního vojáka“.

Nakladatelství NIOB

Národní institut pro obranu a bezpečnost, díky získané licenci bude mít možnost vydávat knihy a publikace, což může být velmi užitečné pro šíření informací a vzdělávání lidí v oblasti bezpečnosti a obrany. Pro nás být nakladatelem znamená, že budeme mít odpovědnost za obsah a kvalitu publikací, které vydáme. Je důležité, aby naše publikace byly přesné, […]

Studium MBA

Splnění mého dalšího cíle a to úspěšné ukončení studia Master of Business Administration (MBA) specializace Executive Management. Věřím, že tento můj osobní úspěch mi může otevřít pár nových dveří v moji kariéře. Chci využít tyto načerpané znalosti a dovednosti v oblasti podnikání a i k tomu, abych pomohl vést a řídit jako ředitel Národní institut pro […]

Bezpečnostní reakce občana

Vidím, slyším, vnímám! Tuhle „svatou trojici“ se snaží vysvětlovat každému, kdo se ptá, jak žít bezpečně. Protože když se k tomu ještě přidá přemýšlení, dá se vyhnout téměř všem nebezpečným situacím. Jen málokdy vás někdo napadne absolutně nečekaně. Když se budete dívat kolem sebe, naslouchat a vnímat, tak včas poznáte, kudy nemáte chodit nebo komu […]

Neprůstřelná vesta sebejistoty

Zig Ziglar tvrdí, že jedním z nejlepších způsobů, jak poznat vaše silné stránky a vybudovat si efektivní sebejistotu (sebevědomí), je přehrávat si momenty, kdy jste dosáhly na efektivní návyk ochránců a jakého úspěchu. I když to téměř nikdo nedělá, každý člověk to potřebuje. Kdyby to lidé dělali, nebylo by tolik lidí závislých na alkoholu, drogách či antidepresivech. […]